LCD Assistant - Image2cpp

LCDAssistant - image2cpp, Arduino ve OLED gibi tek renkli ekranlarla kullanmak üzere, görüntüleri byte dizilerine dönüştürmek (veya dizileri geri görüntülere dönüştürmek) için bir araçtır.

LCD Karakter Oluşturucu

LCD ekranlar için özel karakter oluşturucudur. Arduino için, kendi LCD pixelini kendin tasarla!

Two Text Diff head image

Two Text Diff

İki metin dosyası arasındaki farkları karşılaştırmanıza olanak sağlar. Farkları vurgular ve kırmızı ve yeşil birleştirme okları kullanarak farkları kolayca kontrol edebilirsiniz.